Maatschappelijke achtergrond

Veel alleenwonende ouderen en hun kinderen maken zich zorgen over wat er gebeurd als ze onverhoopt een keer van de trap vallen. Hoe lang duurt het dan voordat iemand heb vind? Het doel van ‘are you okay today’ is om het veiligheidsgevoel van de ouderen te vergroten en de ongerustheid van de waarnemers te verminderen. Dit is een heel relevant onderwerp want:

- zo’n 12% van de ouderen in Nederland heeft weleens langere tijd hulpeloos alleen gelegen na een val of ongeluk in huis.
- ruim 3 op de 10 Nederlanders heeft dit in hun directe omgeving meegemaakt of gehoord.
- van alle ouderen van 65 jaar en ouder valt ongeveer 34 procent minimaal één keer en 71 procent heeft zich na de val medisch laten behandelen. Van deze groep heeft ongeveer één derde zich laten behandelen in het ziekenhuis en iets meer dan één derde bij huisarts/huisartsenpost.
- in 2018 waren er naar schatting 108.000 spoedeisende hulp-bezoeken naar aanleiding van letsel door een valongeval onder ouderen van 65 jaar en ouder. Dit komt erop neer , dat zich elke vijf minuten één spoedeisende hulp-bezoek door een valongeval voordoet.

- Bijna de helft van de valongevallen in leeftijd van 70 jaar en ouder vindt plaats in en om huis. De incidentie van een valongeval is hier dan ook het hoogst met 227 ongevallen per 10.000 inwoners. In 2018 overleden er 4.396 ouderen van 65 jaar en ouder ten gevolge van letsel door een valongeval.
- Bij een derde van de valincidenten is sprake van heup of hersenletsel, hierbij is vroeg signalering cruciaal.

- Ongeveer de helft van de ouderen die in het bezit is van een persoonlijk alarm (‘een knopje om de nek’) draagt deze niet in en om het huis.
- Bovendien zijn ouderen niet snel geneigd deel te nemen aan activiteiten ter preventie van een val.

- De directe medische kosten voor behandeling van letsel ten gevolgen vallen waren in 2018 voor ouderen van 65 jaar en ouder 955 miljoen euro.
- Geschat wordt, dat door de vroeg signalering van het vallen van ouderen in de thuissituatie 5% van de medische kosten bespaard kan worden dat is bijna 50 miljoen per jaar.

(bron: Nederlandse Rode Kruis, veiligheid.nl en eigen onderzoek) 

free portfolio site templates